W Santocku wielka radość

 

Po kilku miesiącach remontu wreszcie otwarto odświeżoną salę wiejską. Dzięki projektowi „Senior+” miejsce spotkań w Santocku zyskało nową szatę. Dofinansowanie – obok remontu – przeznaczono na sprzęt rehabilitacyjny i komputerowy.

Teraz seniorzy mają przestrzeń, by móc się spotykać i realizować swoje pasje. 4 maja nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w obecności minister Elżbiety Rafalskiej, wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka oraz włodarzy naszej gminy. Imprezę przygotowali seniorzy z Santocka na czele z prezeską Klubu Seniora Marią Turską. Jednocześnie część utalentowanych mieszkańców przedstawiła swoje prace, tj. Hanna Olejniczak oraz Artur Mackiewicz. Program artystyczny przygotowały „Brzezinki”, Arleta Mackiewicz i Magdalena Turska.