Senioralnie

 

Kolejne zebranie Zarządu Gminnego Klubów Seniora potoczyło się w roboczej atmosferze. Prezesi omawiali przebieg Gminnego Dnia Seniora, który odbędzie się 12 października w Szkole Podstawowej w Różankach. Obok planów relacjonowaliśmy wycieczkę na Lubelszczyznę i Roztocze oraz wrażenia po czerwcowym spotkaniu integracyjnym w Lipach.