Czekamy na obóz

 

Nasi prezesi spotkali się dzisiaj na zebraniu zarządu. Tradycyjnie początek czerwca to chwila, gdy rozmawiamy o detalach obozu integracyjnego w Lipach. Oczywiście i tym razem 3-dniowy biwak był tematem przewodnim.

Poza tym, dotychczasowy prezes Zarządu Gminnego Klubów Seniora Stanisław Dreger oficjalnie zrezygnował ze stanowiska i postanowiono, że nie będzie powoływać się nowego zarządu gminnego. Prezesi klubów z poszczególnych sołectw nadal będą pełnić swoje funkcje, a nasza biblioteka koordynować działania. Pożegnaliśmy również ustępującą prezeskę z Rybakowa Janinę Maciejewską i powitaliśmy nową – Wandę Florek. Przed nami obóz w pierwszym tygodniu lipca, na który zapraszamy zainteresowanych integracją seniorów z naszej gminy.