Szanowni Państwo!

 

Zmiana związana z korzystaniem z pracowni internetowej oraz czytelni czasopism.

 

W związku z wdrożeniem kolejnego etapu znoszenia obostrzeń, związanych z epidemią COVID-19, w pracowni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłodawie będzie mogło przebywać jednocześnie dwóch korzystających, a w filii w Różankach odpowiednio 1 osoba. Podobne procedury są wdrożone w czytelni czasopism.

 

Zmiana związana z kwarantanną książek.

 

Informujemy, że przyjęte książki zostaną odłożone na okres 3 dni w wydzielonym pomieszczeniu.