Szanowni Państwo!

 

Ze względu na stan epidemiczny w Polsce poniżej przedstawiamy wytyczne, dotyczące korzystania z naszych bibliotek od 4 maja 2020 do odwołania.

 

WYTYCZNE W ZAKRESIE OTWARCIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KŁODAWA

 

1. Uruchamiamy jedynie wypożyczalnię dla użytkowników, jednak bez wolnego dostępu do półek. 

2. Pracownia internetowa oraz czytelnia czasopism zostaną otwarte w IV etapie znoszenia obostrzeń.

3. Zarówno użytkownicy, jak i bibliotekarki muszą przebywać w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach. Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. Należy pamiętać, by zachować bezpieczną odległość, gdy użytkownik przejawia objawy choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia maseczki.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki. Przyjęte książki zostaną odłożone na okres 14 dni w wydzielonym pomieszczeniu. Odizolowane egzemplarze oznaczone zostaną datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie zostaną włączone do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

6. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

7. Zachęcamy użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line.

8. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracowników biblioteki zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.